ANUNT DE PARTICIPARE

ACHIZITIE SERVICII PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

Divine Area SRL anunta lansarea procedurii de atribuire a contractului avand ca obiect achizitia de servicii de proiectare si asistenta tehnica pentru obiectivul de investitii “MODERNIZAREA ACTIVITĂȚII DE VINIFICAȚIE APARȚINÂND DIVINE AREA S.R.L.”

Informatii generale cu privire la beneficiar:

 

  • Adresa sediului social: București, sectorul 3, str. Stejarului, nr. 33, cam. 2, bloc G10, scara C, etaj 2, ap.17;
  • Amplasarea investiției: Localitatea Urlați, județul Prahova;
  • Telefon: 0722 620 169/ 0723 231 335;
  • Email: 1000dechipuri@gmail.com;
  • Persoana contact: Valeriu Brătășanu.

Denumirea programului: Programul national de sprijin in sectorul vitivinicol 2019-2023, Program de investitii nr. 6877/28.07.2022, aprobat in data de 14.10.2022.

Denumirea si obiectul contractului: servicii de elaborare proiect tehnic, documentaţii tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/ acordurilor/ autorizaţiilor si asistenta tehnica din partea proiectantului.

Durata contractului: 15 luni.

Valoarea totala estimata: 227.081,25 lei / 45.961,35 Euro fara TVA.

Data si ora limita pentru depunerea ofertelor: 07.11.2022, ora 16:00.

Cererea de oferta însoţita de descrierea serviciilor care urmează a fi achiziţionate se poate descarca mai jos:

Cererea de oferta se mai poate obtine in urma unei solicitari transmise, pe mail sau in format fizic de la adresa din București, sectorul 3, str. Stejarului, nr. 33, cam. 2, bloc G10, scara C, etaj 2, ap.17. Pentru informatii suplimentare legate de contract va rugam sa ne contactati. Mijloace de comunicare: mail, telefon, posta.